Servei postvenda

La llista d'embalatge i la factura comercial, el coneixement d'embarcament i altres documents es poden lliurar a vostè, ja sigui mitjançant l'alliberament de Telex o per l'original.ajuda total de l'autorització de la vostra destinació des de l'encàrrec.

Comentari d'alta reputació del nostre client del servei postvenda, podeu confiar al 100% en nosaltres, el nostre servei sempre comença amb la confiança i acaba amb la vostra satisfacció.

Prometem que, dins dels 90 dies posteriors a la recepció de la mercaderia, si la mercaderia és defectuosa, estarem disposats a compensar-vos amb el mateix valor.

after-service_05-400x49411